Art studio Miodowa

Art studio Miodowa jest pracownią edukacyjną, która powstała w 1990 r. przy Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Została założona i jest prowadzona przez artystkę malarkę Małgorzatę Bundzewicz.

Początkowo pracownia mieściła się przy ul. Zwierzynieckiej 21. Następnie artyści tworzyli w pomieszczeniach Oddziału Dziennego przy pl. Sikorskim. Obecnie Art studio Miodowa działa przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej przy ul. Miodowej, w pięknej części zabytkowego krakowskiego Kazimierza.

Pracownia wspiera talent malujących w niej artystów, przygotowuje do artystycznych dzialan i samodzielnej aktywności. Osoby uczestniczące w zajęciach uczą się nowych technik artystycznych, pogłębiają swoje umiejętności twórcze, rozwijają swoje kreatywne zdolności. Wzmacniają również swoją psychiczną kondycję na drodze zdrowienia.

Pracownia Pracownia Pracownia
Pracownia Pracownia PracowniaWydarzenia Galerie autorskie Kontakt