Małgorzata Bundzewicz

Galeria Małgorzaty Bundzewicz Galeria Małgorzaty Bundzewicz Galeria Małgorzaty Bundzewicz
Galeria Małgorzaty Bundzewicz Galeria Małgorzaty Bundzewicz Galeria Małgorzaty Bundzewicz
Galeria Małgorzaty Bundzewicz Galeria Małgorzaty Bundzewicz Galeria Małgorzaty Bundzewicz
Galeria Małgorzaty Bundzewicz Galeria Małgorzaty Bundzewicz Galeria Małgorzaty Bundzewicz

Urodziła się i mieszka w Krakowie.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dyplom magistra praw uzyskała w 1976 r. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom magistra sztuk w 1980 r. Ukończyła Podyplomowe Studium Scenografii Filmowej, Teatralnej i Telewizyjnej ASP w Krakowie.

W latach 1993-1996 była Członkiem Zarządu Okręgowego Związku Polskich Artystów Plastyków w Krakowie. Złota odznaka ZPAP przyznana w 2006 r.

Od 1990 do 1996 r. redagowała jako redaktor naczelny Biuletyn Informacyjny ZO ZPAP "Głos Plastyków". Od 1997 przez kolejne kadencje pełni funkcję wiceprzewodniczącej Sądu Koleżeńskiego ZO ZPAP w Krakowie.

W latach 1992, 1997 i 1998 była stypendystką Ministra Kultury i Sztuki. Od 2007 r. jest wiceprzewodniczącą Komisji ds. Pracowni Twóczych w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa.

Uprawia twórczość w zakresie malarstwa, rysunku i scenografii.

Od 1989 r. prowadzi zajęcia z zakresu terapii poprzez sztukę (Art Studio Miodowa) w Klinice Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (teraz: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej).

Założyła i opiekuje się Galerią Miodowa, gdzie wystawia prace artystów profesjonalnych i twórców związanych z Art Studio Miodowa.

Zorganizowała około 20 wystaw indywidualnych malarstwa i rysunku w Polsce, Norwegii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Holandii. Brała udział w około 50 wystawach zbiorowych. Kuratorka wystaw artystycznych w ramach programu "Schizofrenia - otwórzcie drzwi" w Pałacu Sztuki w Krakowie. Autorka około 20 scenografii do spektakli teatralnych, telewizyjnych i filmów.

Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Niemczech oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Biogram umieszczony jest w Leksykonie Biograficznym WHO IS WHO w Polsce, wydanie II i III, tom I, str. 443 i w wydaniu IV. (Verlag fur Personenenzyklopadien AG, Zurych).

 

Zobacz notę biograficzną i życiorys artystyczny
Małgorzaty Bundzewicz na stronach
Związku Polskich Artystow Plastyków.