O Galerii Miodowa

Galeria Miodowa została założona w 1994 r. przy Oddziale Dziennym Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (obecnie: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej) przez artystkę malarkę Małgorzatę Bundzewicz.

Prezentuje dzieła artystów profesjonalnych i twórców z Art Studio Miodowa - pracowni, w której edukują się artystycznie osoby, które przeżyły różnego rodzaju kryzysy psychiczne.

Nazwa "Miodowa" związana jest z miejscem, gdzie znajduje się Galeria. Ulica Miodowa jest jedną z ważniejszych ulic Kazimierza - dzielnicy żydowskiej w Krakowie.

Od początku istnienia Galeria Miodowa wpisała się w przestrzeń artystyczną Krakowa licznymi wystawami artystów z Polski i z zagranicy. W Galerii Miodowa zostało zorganizowanych przeszlo 50 wernisaży wystaw indywidualnych i zbiorowych.

Galeria Miodowa współpracuje m.in. z Suwalską Galerią Bez Klamek, Goethe Instytut, Domem Norymberskim i Centrum Kultury Żydowskiej.

Interesuje nas sposób komunikowania się poprzez Sztukę w najszerszym jej rozumieniu. Wystawiając dzieła artystów o specjalnej wrażliwości mamy nadzieję wzmocnić ich kondycję twórczą w drodze ku normalności, ponieważ wierzymy w leczniczy aspekt sztuki.

Galeria Miodowa jest członkiem National Disability Arts Forum.

Galeria Miodowa uzyskała Grand Prix na Ogólnopolskim Festiwalu Sztuk Osób Niepełnosprawnych w Łodzi w 2003 r.

Najważniejsze wystawy artystów z Art Studio Miodowa w innych galeriach:
- Galeria Goethe Instytut, wystawa pt. "Spojrzenie", 2004 r.
- Galeria ZPAP Sukiennice, wystawa artystów-terapeutów, 2004 r.
- Pałac Sztuki w Krakowie, wystawa pt. "Kobieta i mężczyzna", 2005 r.
- Pałac Sztuki w Krakowie, wystawa pt. "Spotkanie w ogrodzie", 2006 r.
- Pałac Sztuki w Krakowie, wystawa pt. "Spotkanie w mieście", 2007 r.
- wystawa w Hamburgu pt. "Frauenbilder, Mannerbilder", 2007 r.
- wystawa w Ravensburgu pt. "Art Studio", 2007 r.
- wystawa w Bremen pt. "Frauenbilder, Mannerbilder", 2007 r.
- Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki w Krakowie, wystawa pt. "Spotkanie w Dworku", 2008 r.


 

Wydarzenia Galerie autorskie Kontakt