O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej powstało jako inicjatywa krakowskiego środowiska psychiatrycznego. Istotą działalności jest umożliwienie osobom, które przeżyły głębokie kryzysy psychiczne, godnych warunków leczenia, rehabilitacji, a następnie współuczestnictwa w życiu społecznym. Zadania te realizowane są od lat w oparciu o podstawowe idee psychiatrii środowiskowej, takie jak: "dobra wspólnota zabezpieczająca więź, dostępnośći i ciągłość opieki, bliska współpraca sieci osob i instytucji, kompleksowość oraz integracja podejść teoretycznych i programów terapeutycznych.

W wyniku działalności Stowarzyszenia, przy partnerskiej współpracy z Pracownią Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii CMUJ, powstał w Krakowie kompleksowy, zorientowany na potrzeby osoby Program Leczenia i Rehabilitacji Schizofrenii. Celem programu jest pomoc i wsparcie zarówno osób po przebytej psychozie, jak i rodzin przez wiele lat walki z chorobą. Leczenie i wsparcie oznacza zarówno psychoterapię i rehabilitację, jak rownież mieszkanie, zatrudnienie i pracę w bliskim środowisku.

Przez lata działalności Stowarzyszenie pokazywało praktyczne drogi i metody walki z dramatami tysięcy pacjentów i ich rodzin, a liczne aktywności miały wpływ na integrację i budowanie więzi wśród profesjonalistów, pacjentów i rodzin w całej Polsce.

Stowarzyszenie:
- stworzyło "Pensjonaty U Pana Cogito", w którym stałe zatrudnienie znalazły osoby niepełnosprawne z powodu chorób psychicznych, symbol idei psychiatrii środowiskowej. Aktualnie tworzy nowe miejsca pracy chronionej w ramach firm (przedsiębiorstw) społecznych "Rowery nad Wisłą" i "Catering nad Wisłą" oraz przygotowuje Projekt Centrum Integracji Społecznej im. Antoniego Kępińskiego.
- prowadzi, na zlecenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, ogólnopolskie biuro programu "Schizofrenia - otwórzcie drzwi", oraz organizuje corocznie Ogólnopolski Dzień Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię.
- poprzez swoich członków współtworzy pracę Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, oraz pomaga w zakładaniu filii sekcji we wszystkich regionach kraju.
- w ramach Stowarzyszenia od lat działa "Teatr Psyche" i "Galeria Miodowa".
- tworzy sieć Stowarzyszeń i wspólnie ze Stowarzyszeniem Pacjentów "Otwórzcie Drzwi" oraz Stowarzyszeniem Rodzin "Zdrowie Psychiczne", kształtuje ideę TRIALOGU, przez wspólnie prowadzoną edukację, wspólne projekty, takie jak np. "mieszkanie chronione", czy też czasopismo "Dla nas".
- jest inicjatorem powstania Partnerstwa "Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej COGITO", która w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Equal ma na celu tworzenie miejsc pracy dla osób chorujących psychicznie.
- poprzez swoich członków uczestniczy w realizacji reformy Opieki Psychiatrycznej w Małopolsce i organizuje ogólnopolską inicjatywę obywatelską w sprawie poparcia inicjatywy ustawodawczej NPOZP.
- członkowie Stowarzyszenia są inicjatorami i koordynatorami współpracy międzynarodowej poprzez działalność w Zarządzie Polsko-Niemieckiego Towarszystwa Zdrowia Psychicznego oraz Polsko-Izraelskiego Towarszystwa Zdrowia Psychicznego. Jednym z celów statutowych Stowarzyszenia jest także pomoc w zakresie rozwoju Psychiatrii Środowiskowej na Ukrainie, a zwłaszcza w rejonie lwowskim.