Healing Art Project

Healing Art Project jest wnikiem współpracy psychiatrii polsko-niemieckiej. Warsztaty są próbą intensywnego tworzenia: malowania i rysowania, w specjalnie zorganizowanej przestrzeni i w określonym czasie.

Healing Art Project zakłada prowadzenie zajęć artystycznych przez profesjonalnych artystów z osobami, które przeszły różnego rodzaju kryzysy psychiczne. Zasada profesjonalizmu gwarantuje dobre i konstruktywne zaopiekowanie się uczestnikami warsztatów.

Zajęcia prowadzone są od 1996 r. przez profesjonalnych artystów: Małgorzatę Bundzewicz (Polska) i Haralda Herrmanna (Niemcy). Każdy warsztat poświęcony jest innej tematyce, rozwiązuje inny problem artystyczny i ludzki.

Pierwszy warsztat został zorganiozwany w Centrum Rozwoju Demokracji przy ul. Izaaka w Krakowie. Uczestniczyło w nim około 15 osób, ktore na wielkich formatach papieru emulsyjnymi farbami zapisywaly wspomnienie pejzażu, który ukochali; melodii, którą zapamiętali, rysowali ukochane zwierzę lub bliski przedmiot. Kolejne warsztaty były poświęcone problemom rysowania portretu, postaci, szkicowania w plenerze. W październiku 1996 r. uczestnicy warsztatów pokazali swoje prace w Galerii Goethe Instytut - była to pierwsza wystawa podopiecznych Art Studio Miodowa.

Podczas warsztatów w lutym 1998 r. uczestnicy zajmowali się problemem maski - wytworu wyobraźni, fantazji, etc. Warsztaty zakończyła wystawa w Galerii Domu Norymbeskiego.

Dream about flying, Kolor/słowo, Smok, Fresk, Postać - to przykłady tematów, którymi zajmowali się artyści podczas kolejnych warsztatów. Każde ze spotkań kończyło się wystawą prac, dokumentacją fotograficzną i nagraniem filmu. Taka intensywna twórczość, w specjalnei przygotowanej przestrzeni, pozwala grupie artystów na odważną i swobodną kreację artystyczną, mającą na celu ogromne znaczenie terapeutyczne.


Dream about flying (2005 r.)

Kolor/słowo (2006 r.)Wydarzenia Galerie autorskie Kontakt